www.unesco.lv
  Ievadlapa / DSD  


Intervija ar Veroniku Prokofjevu FUB mājas lapā par pirmo studiju gadu Vācijā

pievienots 11.06.2012.
DSD

Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolniece stipendiju iegūst pilna laika studijām Vācijā

Jau trešo gadu Daugavpils Valsts ģimnāzijas audzēkņiem ir iespēja kārtot starptautiski atzīto vācu valodas eksāmenu un iegūt Deutsches Sprachdiplom, kas apliecina skolēna vācu valodas prasmju līmeni (B2/C1). Latvijā eksāmenam skolēni tiek gatavoti 14 skolās. 2011.gada maijā diplomi svinīgā ceremonijā Melngalvju namā tika pasniegti 65 audzēkņiem. Mēs priecājamies par Veronikas Prokofjevas, Ingas Liepiņas, Diānas Melānes, Edvīna Sajevska, Jāņa un Laura Magazeiņu panākumiem, jo īpaši tāpēc, ka eksāmenu sekmīgi nokārto vidēji 70 % skolēnu Latvijā un pasaulē.


pievienots 07.09.2011.
Katrīna Novojenko, Anete Vagale, Aleksandrs Petrovs, Inga Jonāne un Eva  Vanaga Rakaros

DSD nometne Rakaros

Vasaras sākumā (no 1. jūnija līdz 4.jūnijam) 12.a klases skolēniem Anetei Vagalei, Katrīnai Novojenko, Evai Vanagai, Ingai Jonānei un Aleksandram Petrovam bija iespēja piedalīties DSD vācu valodas diploma skolu vadības rīkotajā 3.multinacionālajā valodu nometnē Rakaros, kuras mērķis bija gatavot skolēnus DSD eksāmenam. Nometnē pie Salacgrīvas darbojās aptuveni 50 jaunieši no Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas un Latvijas..


pievienots 07.09.2011.
Inga Jonāne, Elīna Seriha, Katrīna Novojenko un pārējie nometnes dalībnieki no Latvijas

Multinacionālā vācu valodas akadēmija Torgelovā

Šīs vasaras 17 augusta dienas ( no 4. augusta līdz 20. augustam) trīs meitenes no 12.a klases – Elīna Seriha, Katrīna Novojenko un Inga Jonāne - pavadīja vācu valodas nometnē talantīgiem jauniešiem Vācijā, Torgelovā. Kopā darbojās 64 skolēni no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Polijas un Vācijas. Akadēmija DSD (vācu valodas diploma skolu) skolēniem piedāvā intelektuālu un sociālu izaicinājumu, dod iespēju mācīties pie kvalificētiem speciālistiem par jauniešus interesējošām tēmām, sazināties ar dažādu valstu pārstāvjiem un uzlabot vācu valodu.


pievienots 07.09.2011.
Sanita Mickeviča, Inga Jonāne, Elīna Seriha, Inta Slapņa kopā ar Vācijas vēstniecības darbiniekiem

Am 21. April wurden 4 Schülerinnen (Inga Jonāne, Elīna Seriha, Inta Slapņa, Sanita Mickēviča) von der Deutschen Botschaft zu Gast nach Riga eingeladen.

In Riga wurden wir vom Bahnhof abgeholt. Die ersten Eindrücke waren sehr gut, weil Frau Melanie sehr freundlich und schön war. Dann sind wir zur Botschaft gegangen und haben kurze Führung durch die Botschaft gehabt. Nach der Führung haben wir uns mit dem Botschafter der Bundesrepublik Deutschland getroffen. Uns wurde sehr grosse Ehre gezogt. Das Treffen war nicht lang. Der Botschafter hat uns für die Teilnahme am Projekt gratuliert. In der Botschaft haben wir auch ein Gespräch zu den Aufgaben der Botschaft gehabt.

Am Mittagessen sind wir zum Restaurant „Galerija Istaba” gegangen, wo sellbs Mārtiņš Sirmais für uns gekocht hat. Die Speisen waren ungewöhnliche, aber sehr lecker. Wir haben für dieses Mittagessen geschwärmt.

Nach dem Mittagessen haben wir eine Stadtführung gehabt. Wir haben über deutsche Spuren in Riga erfahren. So haben wir Riga in neuen Farben, in deutschen Farben gesehen. Die Führung war lang und müdlich, aber sehr interessant.

Wir haben auch Goethe Institut besucht. Dort haben wir über unsere Zukunftspläne gesprochen. Dort haben wir auch die Geschenke bekommen. Dann haben wir ein bischen freie Zeit gehabt und um 18 Uhr sind wir zurück gefahren.

Im grossen und ganzen war es nicht gar schwer, alles zu verstechen. Den ganzen Tag haben wir uns Bemüht deutsch zu verstechen und am Ende des Tags hat mir sescheint, dass alle Leute deutsch sprechen.

Das war herrliche und wichtige Erfahrung für uns und wir haben sehr viel gewonnen. Der grösste Gewinn ist, das wir unsere Deutsckentnisse verbessert haben und mit Deutschen komuniciert haben. Der Tag war sehr schön und alles war sehr gut vorbereitet und geplant.

Informāciju sagatavoja: Inga Jonāne,
Daugavpils Valsts ģimnāzijas
11.a klases skolniece


pievienots 4.05.2011.

Ģimnāzijā viesojas DSD skolu koordinators

2010.gada 24.novembrī ģimnāzijā viesojās Latvijas DSD (Deutsches Sprachdiplom) skolu koordinators H.Dēnes kungs. Latvijā ir 14 vidusskolas, kas 12.klašu skolēniem piedāvā nokārtot eksāmenu vācu valodā un iegūt starptautiski atzītu sertifikātu, kas ļauj studēt lielākajā daļā Vācijas, Austrijas un Šveices augstskolu.

Dēnes kungs 4 gadus ir veicis koordinatora pienākumus Sibīrijā, kopš augusta dzīvo Rīgā, tāpēc pēdējā laika būtiskākais uzdevums ir iepazīt Latvijas DSD skolas un to audzēkņus. Viesis ģimnāzijā tikās ar direktori, vietniekiem, vācu valodas skolotājām un 12.a klases audzēkņiem, kas 7.decembrī kārtos eksāmenu. Sarunā ar Veroniku, Jāni, Ingu, Lauri, Diānu un Edvīnu viesis pastāstīja par savu dzimto pilsētu, Krievijā gūto pieredzi, savām svešvalodu zināšanām (iespaidīgs skaitlis), kā arī vienojās par eksāmena mutiskās daļas tēmām. Jaunieši saņēma atbildes uz daudziem jautājumiem: gan par eksāmena norisi, gan par Dēnes kunga iespaidiem Latvijā, gan par kultūru atšķirībām.Informāciju sagatavoja: Renāte Malnace,
Daugavpils Valsts ģimnāzijas
Direktores vietniece metodiskajā un projektu darbā

pievienots 06.12.2010

Apsveicam 12.klases skolnieces

Diānu Fjodorovu un  Guntu Bambāni

ar iegūto starptautiski atzīto vācu valodas diplomu
(Deutsches Sprachdiplom , Stufe C1)!

Meitenes eksāmenam sagatavoja skolotāja Olga Osipova.

pievienots 09.06.2010
Starptautiskā akadēmija talantīgiem bērniem Torgelovā

Vācu valodas nometne Baltijas valstu DSD skolu skolēniem

Vasaras sākums mums, Evai Vanagai, Aleksandram Petrovam, Veronikai Prokofjevai, iezīmējies ar spilgtu notikumu virkni. Pēc veiksmīgi iesniegta pieteikuma radās iespēja aizbraukt uz vācu valodas nometni Lietuvā (Alantā), kur skolēni tiek gatavoti DSD eksāmenam 12. klasē.

pievienots 09.06.2010

Schülerkonferenz der Ostseeanrainer

2010.gada 10.-14.janvārī Viļņas Jezuītu ģimnāzijā notika pirmā Baltijas jūras valstu DSD skolu skolēnu konference, kuru apmeklēja arī Vācijas Ārlietu ministrijas valsts ministre Cornelia Pieper. Pasākuma mērķis ir veicināt DSD skolu sadarbību mācību un metodiskajā jomā. Konferences laikā tika prezentēti pagājušā gada nozīmīgākie DSD skolu pasākumi un to rezultāti – vācu valodas nometne Alantā (uzstājās 11.klases skolniece Inga Liepiņa) un Vismārā, skolu vadītāju un vācu valodas skolotāju semināri Berlīnē un Sanktpēterburgā, kā arī demonstrēts “Osteekoffer” (piedalījās Diāna Melāne). Ministre atzinīgi izteicās par debatētāju izcilo prasmi (sastāvā arī Veronika Prokofjeva) saturīgi debatēt vācu valodā par vēja enerģijas izmantošanas iespējām Baltijas jūrā. Pasākuma kulminācija bija visu dalībnieku kopīgi dziedātā “Oda priekam.”

Lasīt vairāk
 

 
pievienots 09.06.2010
Starptautiskā akadēmija talantīgiem bērniem Torgelovā
Starptautiskā akadēmija talantīgiem bērniem Torgelovā (Vācijā)

Šogad 16 cilvēki no mūsu valsts vecumā no 16-19 gadiem pavadīja sešpadsmit aizraujošu piedzīvojumu pilnas dienas (06.09. – 22.09.) ekoloģiski tīrā vidē izvietotā pilī (Schloss Torgelow) pie nelielas pilsētiņas Vārenes (am See bei Waren an der Müritz). Mērķis? Katram savs, taču kopumā kā divus svarīgākos varētu formulēt vācu valodas zināšanu pilnveide un multinacionālo jauniešu pieredzes apmaiņa.
pievienots 03.09.2009
Baltisches Sprachcamp in Alanta

Am 4. Juni 2009 haben wir uns – 7 Jugendlichen aus Lettland - in Alanta zum 1.Baltischen Sprachcamp getroffen. Dort haben wir auch die Schüler (insgesamt 64) aus unseren Nachbarländern kennengelernt. Dabei hat uns ein Spiel geholfen – wir wurden in kleine Mannschaften verteilt. Jede Gruppe hat zusammen eine Blume gemalt, um herauszufinden, was die Mannschaftsmitglieder Gemeinsames und Individuelles haben. Schon am Anfang waren alle Leute sehr freundlich, so dass es uns sehr leicht fiel, sich miteinander zu unterhalten. Als Abendprogramm hatten Germanistikstudenten aus Kaunas musikalische Spiele ( z.B „Stumme Schow“) vorbereitet. Jeder Staat musste auch sich selbst musikalisch präsentieren – ein Lied wurde in Muttersprache und ein in Deutsch gesungen.
Pievienots 16.06.2009

Deutsches Sprachdiplom


DSD (Vācijas izglītības ministru konferences vācu valodas 2. pakāpes diploma eksāmens) ir apliecinājums nepieciešamajām vācu valodas zināšanām, lai varētu studēt Vācijas augstskolās. Eksāmens tiek veidots saskaņā ar ,,Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu mācīšanā”, sasniedzot C1 līmeni. Latvijā aktīvi darbojas 14 DSD skolas, kopš 2009.gada – arī Daugavpils Valsts ģimnāzijai ir piešķirts DSD skolas statuss.
Pievienots 04.02.2009
   

Schulsteckbrief


VFR ārlietu ministrs Štainmaijera kungs nācis klajā ar jaunu iniciatīvu „ Skolas: nākotnes partneri” (saīsinājums vācu valodā PASCH). Tās mērķis ir izveidot plašu skolu tīklu, lai veicinātu to sadarbību un rosinātu interesi par moderno Vāciju un tās sabiedrību. 2009. gadā 5. februārī Hannoverē „ideju tirgū” tiks prezentētas DSD skolas. Piedāvājam V. Prokofjevas un D. Melānes (10.a) prezentācijai sagatavoto materiālu.

Pievienots 03.02.2009

Baltijas jūras valstu DSD skolu direktoru konference Berlīnē.
No 02. līdz 05. novembrim Berlīnē norisinājās Baltijas jūras valstu DSD (Deutsche Sprachdiplom) skolu direktoru konference. Konferences mērķis – pieredzes apmaiņa par DSD jautājumiem skolās un koncepcijas izstrāde intensīvākas vācu valodas apmācībai.

1. DSD skolu direktoru semināra programma 09.-10.oktobrī 2009.
 

Pievienots 23.11.2009
 
 
 
 
© Daugavpils Valsts ģimnāzija 2003-2012 | Kontaktinformācija
 
www.lcb.lv www.latgale.lv www.latgaleslaiks.lv www.du.lv www.izm.gov.lv www.isec.gov.lv www.daugavpils.lv www.studentnet.lv www.dzm.lv www.valoda.lv www.skolotajs.lv www.skolotajs.lv www.izglitiba.daugavpils.lv www.e-klase.lv