www.unesco.lv
  Ievadlapa / Par ģimnāziju / Kolektīvs  
Daugavpils Valsts ģimnāzijas kolektīvs 2015./2016.m.g.

Ģimnāzijas vadības komanda

Gunta Mālniece
ģimnāzijas direktore
 
Olga Grišāne
direktores vietniece izglītības jomā, politika un tiesības  
Oksana Petaško
direktores vietniece audzināšanas jomā, angļu valoda
 
Jānis Jankovičs
direktores vietnieks informātikas jautājumos, informātika, ekonomika  
Renāte Malnace
izglītības metodiķe, vācu valoda
 
Pedagogi

Alīna Aņisimova
ģeogrāfija
 
Inese Barkovska
angļu valoda
 
Neļa Borisova
matemātika  
Ivars Caune
sports  
Aija Daugele
pulciņa skolotāja, tautas deju kolektīva „Leiļi” vadītāja
 
Valērijs Dudeničs
bioloģija, veselības mācība
 
Irina Fjodorova
ķīmija
 
Aiga Hudobčenoka
Latvijas vēsture, pasaules vēsture, psiholoģija, kulturoloģija  
Grigorijs Iļjins
mājturība un tehnoloģijas
 
Ingrīda Kondratjeva
latviešu valoda un literatūra  
Ināra Kuharonoka
angļu valoda  
Iveta Nikolajeva
matemātika
 
Adelina Ņikitina
vizuālā māksla
 
Rita Murāne
angļu valoda  
Olga Osipova
vācu valoda  
Rita Ostapko
mājturība un tehnoloģijas  
Marina Pilace
ekonomika, fizika  
Valentīna Prokofjeva
krievu valoda
 
Svetlana Proščinko
matemātika  
Kārlis Rasis
robotikas pulciņa skolotājs
 
Zigrīda Rusiņa
Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības, filozofija, ētika, personības līderības pamati
 
Marina Rumjanceva
bibliotekāre, vācu valoda  
Linda Tihonova
latviešu valoda un literatūra
 
Anita Vilcāne
sports
 
Anita Zarāne
mūzika, jauktā kora „Dveiņuva” vadītāja  
Ināra Žukovska
latviešu valoda un literatūra
 

Ģimnāzijas struktūrvienību vadītāji

Ilona Merzļakova
direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā
 
Sandra Rutkovska
lietvedības pārzine  
Kristīne Uvarovska
dienesta viesnīcas administratore
 
Žanis Sproģis
ēdnīcas vadītājs  
Ivars Caune
sporta kompleksa vadītājs  
Atbalsta personāls

Jans Griņoks
informātikas laborants
 
Janīna Navrocka
skolas medmāsa
 
Neļa Ivanovska
sociālais pedagogs  
Ļubova Bērziņa
darba aizsardzības speciālists  
 
 
 
 
 
 
© Daugavpils Valsts ģimnāzija 2003-2016| Kontaktinformācija
 
www.lcb.lv www.latgale.lv www.latgaleslaiks.lv www.du.lv www.izm.gov.lv www.isec.gov.lv www.daugavpils.lv www.studentnet.lv www.dzm.lv www.valoda.lv www.skolotajs.lv www.skolotajs.lv www.izglitiba.daugavpils.lv www.e-klase.lv