www.unesco.lv
 
Materiāli informātikāISEC ieskaites testa daļa
2009./2010.m.g
36 jautājumi.
ISEC ieskaites testa daļa
2008./2009.m.g
36 jautājumi.
ISEC ieskaites testa daļa
2007./2008.m.g
45 jautājumi.

ISEC ieskaites testa daļa

2005./2006.m.g
30 jautājumi.


ISEC ieskaites testa daļa

2006./ 2007.m.g.
44 jautājumi
ISEC ieskaites testa daļa
2003./2004.m.g.
28 jautājumi.

ISEC ieskaites testa daļa
2004./2005.m.g
30 jautājumi.


ISEC ieskaites testa daļa
2001./2002.m.g.
30 jautājumi.

ISEC ieskaites testa daļa
2002./2003.m.g.
28 jautājumi.
Datorzinību tests
50 jautājumi.
Iespēja izvēlēties jautājumu skaitu un noteikt laika limitu.

Tests lietišķajā informātikā
ECDL 1.modulis
2006. gada informātikas
19. olimpiādes uzdevumi un atrisinājumi.
2007. gada informātikas
20. olimpiādes uzdevumi un atrisinājumi.


Traucē zibatmiņas (USB) vīrusi ? Lejupielādē un atrisini šo problēmu!
 

 

APACHE vebservera
instalācijas datne

GIF attēlu animators

 

Darba lapas informātikā

EXCEL

Excel darba lapa -
datu atlase, kārtošana, formatēšana


Excel darba lapa -
diagrammas vizuāli bez noteikumiem


Excel darba lapa -
skaitļa meklējumos


Excel darba lapa -
diagrammas ar noteikumu aprakstu
Excel darba lapa 7. klasei

 
ACCESS

 
Access datu baze - auto veikals
Access datu bāze - produktu bāze

 

Materiāli par programmēšanu

Neklātienes programmētāju skola JavaScript
Web programmēšanas valoda. Neliels apguves palīgmateriāls

lapas.dau.lv/ole
Olgas Perevalovas (DU) mācību materiāli Turbo Pascal, C++.

WEBGRĀMATA
Labs palīgmateriāls kā web dizaina iesācējiem tā pat arī lietpratējiem. Fails ņemts no www.liis.lv

Turbo Pascal instalācijas datne

Turbo Pascal peles darbības aktivizācijas modulis (TPU)

Grafika Turbo Pascal vidē (interaktīvs apmācības materiāls)

Miķa Andreja praktiskie darbi programmēšanā (ZIP)

 


Grafiskais redaktors GIMP


Kā strādāt ar programmu GIMP
projekta veidotāja- Elīna Vanaga
 
   
   
  Stundu prezentācijas informātikā un programmēšanas pamatos

1. Datu kārtošana. (Burbuļa kārtošanas metode)
2. Pirmskaitļu atlases algoritmi. (Eratostēna siets)
3. Eiklīda algoritms. (Divu veselu skaitļu lielākā kopīgā dalītāja (LKD) vērtības noteikšana)
4. Skaitīšanas sistēmas.
5. Datu kārtošanas metodes. Kārtošana ar izvēli (Naivais datu kārtošanas algoritms)
6. Datu šifrēšanas algoritmi. (Cēzara šifrs)
7. Darbs ar datnēm.
8. Simbolisko virkņu apstrāde.

 
 
 
 
 
 
 
© Daugavpils Valsts ģimnāzija 2003-2013 | Kontaktinformācija
 
www.lcb.lv www.latgale.lv www.latgaleslaiks.lv www.du.lv www.izm.gov.lv www.isec.gov.lv www.daugavpils.lv www.studentnet.lv www.dzm.lv www.valoda.lv www.skolotajs.lv www.skolotajs.lv www.izglitiba.daugavpils.lv www.e-klase.lv