www.unesco.lv
  Ievadlapa / Informācija vecākiem  


Kā atbalstīt bērnu mācībās?Dārgie vecāki! Jaunais mācību gads skolēniem nereti iesākas ar apņemšanos mācīties labāk, taču, kā pārliecināties, lai šī apņemšanās nepazūd līdz ar pirmo pārbaudes darbu uzrakstīšanu? Portāls Uzdevumi.lv palīdzēs Jums kliedēt bažas un pārliecināties, ka bērns nezaudē motivāciju visa mācību gada garumā.
Neapmierina bērna atzīmes
Bērna sekmju lapa ne vienmēr vecāku sejās rada platus smaidus un tiek domāts, ko darīt un kā skolēnu motivēt, lai atzīmes augtu. Portāls Uzdevumi.lv skolēnam piedāvā plašu materiālu klāstu - uzdevumus ar paskaidrojumiem, teoriju un testus skolas mācību priekšmetos. Skolēni, pildot uzdevumus, krāj punktus un sacenšas ar saviem klasesbiedriem un citiem Latvijas skolēniem, tādējādi sevi motivējot mācīties vēl cītīgāk.
Neziņa par bērna gatavību pārbaudes darbam
Nereti galvassāpes vecākiem sagādā neziņa par to, vai un cik kvalitatīvi bērns ir gatavojies kontroldarbam. Uzdevumi.lv vecākiem parāda, ko skolēns ir mācījies, cik ilgi un cik sekmīgi, kā arī - vai viņš portālā ir izpildījis elektroniskos mājasdarbus. Bērna teiktais "Es mācos!" ātri kļūst pārbaudāms. Tāpat vecākiem ir iespēja salīdzināt sava bērna rezultātus ar vidējiem rādītājiem klasē un visā Latvijā.
Grūtības bērnam paskaidrot mājasdarbu
Laika trūkuma un uzdevumu sarežģītības dēļ vecākiem ne vienmēr izdodas atbildēt uz visiem bērna jautājumiem par skolā uzdoto mājasdarbu. Uzdevumi.lv palīdzēs skolēnam pārbaudīt un nostiprināt zināšanas. Katram uzdevumam portālā ir pieejams skaidrojums, lai skolēns varētu patstāvīgi apgūt mācību vielu un mācīties no savām kļūdām. Skolēns var pats izpildīt mājasdarbus, sagatavoties ieskaitēm un apgūt tēmas, kuras skolā nav izprastas.

Reģistrējieties www.uzdevumi.lv un redziet, kā aug Jūsu bērna sekmes!
Daugavpils Valsts ģimnāzijas klašu audzinātāji 2017./2018.m.g.

             Klase                                 Kabinets          Klases audzinātājs

                 7.a                                    335.                 Ināra Locika
                 7.b                                    322.                 Aļona Orlova
                 8.a                                    234.                 Valērijs Dudeničs
                 9.a                                    301.                 Alīna Aņisimova
                 9.b                                    317.                 Ingrīda Kondratjeva
                 10.a                                  230.                 Irina Fjodorova
                 10.b                                  425.                 Aiga Hudobčenoka
                 11.a                                  435.                 Olga Osipova
                 11.b                                  316.                 Ņeļa Borisova
                 12.a                                  113.                 Anita Zarāne
                 12.b                                  323.                 Ināra Kuharonoka
                 12.cd                                314.                 Oksana Petaško
               

Mācību gadā izglītojamajiem ir šādas brīvdienas:

rudens brīvdienas – no 2017.gada 23.oktobra līdz 2017.gada 27.oktobbrim;
ziemas brīvdienas – no 2017.gada 25.decembra līdz 2018.gada 8.janvārim;
pavasara brīvdienas – 1.–11.klases izglītojamajiem – no 2018.gada 12.marta līdz 2018.gada 16.martam;
pavasara brīvdienas 12.klases skolēniem – no 2018.gada 19.marta līdz 2018.gada 23.martam;
vasaras brīvdienas 1.–8.klases un 10.–11.klases skolēniem – no 2018.gada 1.jūnija līdz 2018.gada 31.augustam.Informācija vecākiem par ziņu sniegšanu.


Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”, lūdzam vecākus par skolēna neierašanos skolā informēt klases audzinātāju vai ģimnāzijas lietvedi, zvanot uz t.26481883 vai sūtot e-pastu uz adresi dvg@daugrc.edu.lv. līdz plkst.10:00 attiecīgajā mācību dienā. Lietvede sniegto informāciju nodos klases audzinātājam. Brīdinām: ja skolēnam saskaņā jau ar minētajiem MK noteikumiem ir neattaisnoti kavētas vairāk nekā 20 stundas, ģimnāzijas vadība par to informē Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi.

Ģimnāzijas vadība


VECĀKU UN SKOLĒNU IEVĒRĪBAI!
  
 
 
 
 
© Daugavpils Valsts ģimnāzija 2003 | Kontaktinformācija
 
www.lcb.lv www.latgale.lv www.latgaleslaiks.lv www.du.lv www.izm.gov.lv www.isec.gov.lv www.daugavpils.lv www.studentnet.lv www.dzm.lv www.valoda.lv www.skolotajs.lv www.skolotajs.lv www.izglitiba.daugavpils.lv www.e-klase.lv