www.unesco.lv
  Ievadlapa / Izglītība / Ģimnāzijas attīstības prioritātes  
 

Daugavpils Valsts ģimnāzijas prioritātes

  1. Mācību satura saskaņotības izpēte starppriekšmetu skatījumā.
  2. Mācību priekšmeta satura pilnveide, iekļaujot to virssatura konceptos: ilgtspēja, taisnīgums, dzīvība kā vērtība, sugu sadzīvošanas prasme, garīgums, cikliskums, mainība, altruisms u.c.
  3. CE iegūtie procenti lielākajai skolēnu daļai ir virs 75%.
  4. Gatavošanās un piedalīšanās XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
  5. Karjeras vadības prasmju attīstīšana.
  6. Skolas darba izvērtējums, attīstības plāna turpmākajam periodam izveide.


 
 
 
 
 
© Daugavpils Valsts ģimnāzija 2003-2014 | Kontaktinformācija
 
www.lcb.lv www.latgale.lv www.latgaleslaiks.lv www.du.lv www.izm.gov.lv www.isec.gov.lv www.daugavpils.lv www.studentnet.lv www.dzm.lv www.valoda.lv www.skolotajs.lv www.skolotajs.lv www.izglitiba.daugavpils.lv www.e-klase.lv