www.unesco.lv
  Ievadlapa / Kontakti
Adrese: Renovācijas laikā: Parādes iela 1 (DU telpās)


   
Tālruņi: Direktore: 29196506
lietvedības pārzine – tālr./fakss 26481883
direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā: 26803359
ģimnāzijas dežurante: 65424171
skolas māsa: 28348706
dienesta viesnīcas dežurante: 65420611
dienesta viesnīcas administratore: 29114305


   
Skolas ēka:
Skolas ēka Skolas ēka
e-pasts:    
     

 

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Direktore Gunta Mālniece - mēneša pirmajā un trešajā otrdienā no 16:00 - 17:30 Direktores vietniece mācību jomā Iveta Nikolajeva - ceturtdiena no 15:30 - 17:00 Direktores vietniece audzināšanas jomā Oksana Petaško - otrdiena no 16:00 - 17:30


 
 
 
 
© Daugavpils Valsts ģimnāzija 2003-2017 | Kontaktinformācija
 
www.lcb.lv www.latgale.lv www.latgaleslaiks.lv www.du.lv www.izm.gov.lv www.isec.gov.lv www.daugavpils.lv www.studentnet.lv www.dzm.lv www.valoda.lv www.skolotajs.lv www.skolotajs.lv www.izglitiba.daugavpils.lv www.e-klase.lv