www.unesco.lv
  Ievadlapa / Palīgs mācībās  

Zinātniski pētnieciskais darbs:

Zinātniski pētnieciskā darba tēmas pieteikuma veidlapa.
ZPD recenzenta vērtēšanas lapa
ZPD priekšaizstāvēšanas pieteikuma paraugsLATGALES REĢIONA VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU SKOLĒNU ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀS DARBĪBAS NOLIKUMS

Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības:

Zinātniski pētnieciskā darba prasības pēc nozarēm:

Astronomijas sekcija
Bioloģijas sekcija
Informātikas sekcija
Latviešu valodniecības sekcija
Latviešu literatūrzinātnes sekcija
Matemātikas sekcija
Pedagoģijas sekcija
Vēstures sekcija
Vides zinātnes sekcija
Zemes zinātnes un ekonomiskā ģeogrāfijas sekcija
Pētījums


pievienots 13.12.2010

 Zinātniski pētniecisko darbu vērtēšanas kārtība
 Bibliogrāfisko norāžu piemēri


Matemātikas darba lapas

Lineāras, pakāpes un kvadrātfunkcijas (10.klase) 36.lpp., 37.lp, 38.lpp., 39.lpp., 40.lpp., 41.lpp., 42.lpp., 43.lpp., 44.lpp.
Matemātiskie izteikumi,
pierādījumi (10.klase)
50.lpp., 51.lpp., 52.lpp., 53.lpp., 54.lpp., 55.lpp., 56.lpp.
Leņķa jēdziens,  trijstūri (10.klase) 62.lpp., 63.lpp., 64.lpp., 65.lpp., 66.lpp., 67.lpp., 68.lpp.
Ģeometriskie pārveidojumi (11.klase) 16.lpp., 17.lpp., 18.lpp., 19.lpp., 20.lpp., 21.lpp., 22.lpp.
Mācību materiāli sportā

Drošības noteikumi sporta nodarbībās

 
Informātika

 
 
 
 
© Daugavpils Valsts ģimnāzija 2003-2015 | Kontaktinformācija
 
www.lcb.lv www.latgale.lv www.latgaleslaiks.lv www.du.lv www.izm.gov.lv www.isec.gov.lv www.daugavpils.lv www.studentnet.lv www.dzm.lv www.valoda.lv www.skolotajs.lv www.skolotajs.lv www.izglitiba.daugavpils.lv www.e-klase.lv