www.unesco.lv
  Ievadlapa / Pašpārvalde / Ģimnāzijas padome  
   2016./2017.mācību gadā

Ģimnāzijas padomes prezidente: Līga Antoņeviča

Skolēni:

   Toms Skrinda
   Laima Raičonoka


Skolotāji:

   Iveta Nikolajeva
   Svetlana Proščinko
 

Vecāki:

   Edgars Lozda
   Dace Sitnika
   Inga Japiņa
   Tatjana Tamane
   Jānis Sprindžuks
   Līga Antoņeviča


 

 

 

 


 
 
 
 
© Daugavpils Valsts ģimnāzija 2003-2015 | Kontaktinformācija
 
www.lcb.lv www.latgale.lv www.latgaleslaiks.lv www.du.lv www.izm.gov.lv www.isec.gov.lv www.daugavpils.lv www.studentnet.lv www.dzm.lv www.valoda.lv www.skolotajs.lv www.skolotajs.lv www.izglitiba.daugavpils.lv www.e-klase.lv