www.unesco.lv
  Ievadlapa / Projekti  

Daugavpils Valsts ģimnāzijas apstiprinātie, iesniegtie un plānotie starptautiskie projekti 2015./2016.m.g.
"Saraksts"
pievienots 17.12.2015.

Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Rumānijas un Portugāles partnerskolu eTwinning projekts „Veselīgs dzīvesveids un matemātika”
Projekta mērķis: izpētīt un salīdzināt mūsu dzīvesveidus no veselības viedokļa (sports, ēšanas paradumi utt.)
Projekta dalībnieki: 11.a kl. skolēni Elvis Auzāns, Megija Bambāne, Tatjana Čornija, Diāna Dzirkale, Veronika Ivanova, Baiba Kokina, Jurijs Kosnarevičs, Anna Ķēniņa, Katrīne Lutoka, Artūrs Pipers, Linda Smelcere, Laura Sproģe, Marika Stašune, Arnis Vērdiņš, Ervīns Zukulis, skolotāja Iveta Nikolajeva.
Projekta faili
pievienots 20.03.2014.

Daugavpils Valsts ģimnāzijas un Čehijas partnerskolas eTwinning projekts "Daugavpils pilsētas un novada arhitektūras pieminekļi"
Projekta mērķis: izpētīt un salīdzināt dažādu konfesiju dievnamus.
Projekta dalībnieki: 11.b kl. skolēni Anna Maksimčuka, Kristīne Griņeviča, Kristīne Kalašņikova, Karina Ceceruka, Ņina Petrova, 11.a kl. skolēni Krišjānis Kaminskis, Žanis Saulevičs, Elīna Potapova, Jūlija Smirnova, skolotāja Neļa Borisova.
Projekta faili
pievienots 28.11.2013.

Daugavpils Valsts ģimnāzijas apstiprinātie, iesniegtie un plānotie starptautiskie projekti 2013.gadā
"Daugavpils Valsts ģimnāzijas projekti 2013.g.".


pievienots 25.09.2013.

Projekti – izglītības kvalitāti veicinošs process
"Projekti – izglītības kvalitāti veicinošs process".


pievienots 11.06.2012.

Pedagogu iesaistīšanās valsts un starptautiskajos projektos 2010._2011.m.g.
"Pedagogu iesaistīšanās valsts un starptautiskajos projektos 2010._2011.m.g.".


pievienots 11.06.2012.

Projekts jauniešiem „Pasaules jaunatne debatē

2011./2012.m.g Daugavpils Valsts ģimnāzija ir iesaistījusies Gētes institūta, fonda „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft”, sabiedriskā labuma organizācijas Hertie fonda un Vācijas skolu sistēmas ārvalstīs pārvaldes projektā jauniešiem „Jugend debattiert international”.


pievienots 11.06.2012.

Noslēdzies UNESCO Asociēto skolu projekts (2008.-2011)

2011.gada 12. oktobrī ar konferenci „Skolu ieguldījums, veidojot ilgtspējīgu sabiedrību Latvijā”, kuru rīko UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK), noslēdzies UNESCO Asociēto skolu projekts (ASP) 2008. – 2011, kurā darbojās arī Daugavpils Valsts ģimnāzija.


pievienots 11.06.2012.

Eiropas valstu izglītības darbinieki Daugavpilī diskutē par izglītības kvalitāti

Laikā no 2011.gada 24.līdz 28.oktobrim Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Caurviju programmas ietvaros Daugavpils Valsts ģimnāzijas kolektīvs Eiropas valstu kolēģus aicināja mācību braucienā uz Daugavpili, lai iepazīstinātu ar izglītības kvalitātes nodrošināšanas un veicināšanas iespējām mūsu zemē.


pievienots 11.06.2012.

Jauns un vecs dzīvo līdzās

2011.gada jūnijā Daugavpils Valsts ģimnāzijas ES Mūžizglītības programmas Comenius skolu projekta „Young and old living together” dalībnieki devās uz noslēguma tikšanos Fridrihshāfenā (Vācijā), lai kopā ar partneriem no Vācijas, Turcijas un Polijas izvērtētu divu gadu laikā paveikto.


pievienots 11.06.2012.
Neformālā izglītība un svešvalodas – iespējas radošiem jauniešiem
Neformālā izglītība un svešvalodas – iespējas radošiem jauniešiem

2010.gada jūnijs un jūlijs teātra pulciņa „Spēlmanīši” dalībniekiem noteikti paliks atmiņā: kopā ar vācu un holandiešu jauniešiem  iestudētā izrāde „Vara(m)!” (pēc Aristofāna lugas „Putni” motīviem) tika rādīta uz Daugavpils, Berlīnes un Enshēdes (Holande) teātru skatuvēm.


pievienots 11.06.2012.
Skats uz mums pašiem no malas

„Formālās un neformālās izglītības saistība mūžizglītības prasmju apguvē” šķita interesanta 9 Eiropas valstu izglītības iestāžu vadītājiem, multiplikatoriem, darba devējiem, izglītības politikas veidotājiem, augstskolu pasniedzējiem, kas studiju vizītes ietvaros no 27. līdz 31. oktobrim viesojās Daugavpils Valsts ģimnāzijā.
Daugavpils Valsts ģimnāzijas jaunieši piedalās starptautiskajā nometnē „Let’s talk” Francijā

Šovasar ģimnāzijas jauniešiem tika piedāvāta vienreizēja iespēja piedalīties starptautiskajā nometnē „Let`s talk”, kuru organizēja franču jaunieši NVO AROEVEN Francijas pilsētiņa Bayeux ES programmas „Jaunatne” ietvaros.
 
 
 
 
 
© Daugavpils Valsts ģimnāzija 2003-2014| Kontaktinformācija
 
www.lcb.lv www.latgale.lv www.latgaleslaiks.lv www.du.lv www.izm.gov.lv www.isec.gov.lv www.daugavpils.lv www.studentnet.lv www.dzm.lv www.valoda.lv www.skolotajs.lv www.skolotajs.lv www.izglitiba.daugavpils.lv www.e-klase.lv