IZVĒLNE

ASTRĪDA PETAŠKO

ATMIŅU KAMOLS

PAR PROJEKTU
Sagaidot Latvijas simtgadi, ir svarīgi izprast vēstures notikumus
un to ietekmi mūsdienu sabiedrībā.
11.a klases skolēni - Juris Antoņevičs, Liene Nitiša un Santa Zariņa,
Latvijas Okupācijas muzeja rīkotā konkursa “Cilvēki - Latvijas novadu dārgumi” ietvaros
pētīja skolotājas un novadpētnieces Astrīdas Petaško dzīves gājumu, kā arī viņas
ieguldījumu skolas pagātnes izpētē pusgadsimta garumā.